"HANADOKEI"
-FLOWER LIVE TOUR 2015

FLOWER:
SHUUKA FUJII
MANAMI SHIGETOME
MIO NAKAJIMA
REINA WASHIO
KYOKA ICHIKI
NOZOMI BANDO
HARUMI SATO

ARTDIRECTION/DESIGN:
GO MATSUDA

STYLING:
IZUMI MACHINO

HAIR&MAKEUP:
ALLURE

FLORIST:
YOSHITAKA MISHIMA

PRODUCTION:
SHINICHIRO YOSHIDA/SMC

www.flower-ldh.jp
www.sonymusic.co.jp/artist/flower/

http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_f-cover-1.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_f-cover-3.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_f-cover-2.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-4.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-5-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-6-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-7-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-8-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-9-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-10-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-11-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-12-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-13-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-14-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-15-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-16-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-17-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-18-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-19-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-20-copy_v2.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-21-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-22-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-23-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-24-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-25-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_2015-flower-26-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_mg61600519-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/102_flowerbook3-0078-ver3-copy.jpg